Vyjádření Ministerstva životního prostředí k povinnostem výrobců nebo akreditovaných zástupců a zpracovatelů autovraků v oblasti vzájemných smluv

Provozovatelé zařízení pro sběr a zpracování autovraků ke splnění povinností stanovených v zákoně o odpadech mají podle § 37 odst. 7 písm. c) zákona o odpadech povinnost uzavírat smlouvy s výrobci nebo akreditovanými zástupci.

Tato povinnost je v zákoně o odpadech od roku 2004 (novela zákona o odpadech č. 188/2004 Sb.). V roce 2013 novela zákona o odpadech č. 169/2013 Sb. tuto povinnost zpřísnila a zařízení pro sběr a zpracování autovraků musí zasílat smlouvu s výrobcem nebo akreditovaným zástupcem na Ministerstvo životního prostředí. Zároveň dostaly krajské úřady možnost na základě neplnění tohoto ustanovení změnit nebo odebrat souhlas zařízením pro sběr nebo zpracování autovraků podle § 78 odst. 4 písm. c) zákona o odpadech.

Ministerstvo životního prostředí se z důvodu nejasností kolem povinnosti vyplývající z § 37 odst. 7 písm. c) zákona o odpadech rozhodlo vydat pro potřeby zpracovatelů autovraků a kontrolních úřadů vyjádření, které sjednotí výklad tohoto ustanovení pro všechny zainteresované strany.