Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší ke zpracování rozptylových studií.

Kompletní metodický pokyn odboru ochrany ovzduší ke zpracování rozptylových studií ke stažení, včetně modelové příručky k SYMOS'97.

Stáhněte si...
  • Metodický pokyn RS (PDF, 356 kB)
  • Příloha 1: Metodická příručka k modelu SYMOS’97 - aktualizace 2013.
    (PDF, 689 kB)
  • Příloha 2: Metodika výpočtu podílu velikostních frakcí částic PM10 a PM2,5 v emisích tuhých znečišťujících látek a výpočtu podílu emisí NO2 v NOx.
    (PDF, 350 kB)
  • Příloha 3: Metodika výpočtu resuspendovaných částic tuhých znečišťujících látek z povrchu zpevněných komunikací.
  • Sdělení o úpravách (2013) (PDF, 445 kB)