Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištění minimální dostupnosti míst zpětného odběru pneumatik

Podle § 38 odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, musí povinná osoba zajistit, že místa zpětného odběru budou pro konečného uživatele stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik a způsob zpětného odběru bude odpovídat obvyklým možnostem konečného uživatele bez jeho nadměrného zatížení. V reakci na množící se dotazy k posuzování minimální hustoty míst zpětného odběru použitých pneumatik zveřejňuje Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí sdělení týkající se relevantních ustanovení zákona o odpadech za účelem sjednocení právního výkladu pro praktické použití.

Stáhněte si...