Metodický pokyn odboru odpadů k vyplňování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává tento metodický pokyn k zajištění jednotného postupování povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik při vyplňování Roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik, především se zaměřením na vyplňování tabulky č. 2 roční zprávy, aby bylo dosaženo správného vedení evidence o nakládání s odpadními pneumatikami dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a vyhlášky č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik.