Zoologické zahrady

Ministerstvo životního prostředí je podle zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), ústředním správním úřadem pro oblast provozování zoologických zahrad. Podle tohoto zákona rozhoduje o vydání licencí k provozování zoologických zahrad provozovatelům, kteří v průběhu licenčního řízení prokázali, že plní a do budoucna jsou schopni plnit všechny podmínky tohoto zákona. Na těchto stránkách je aktuální seznam 29 českých zoologických zahrad s licencí s odkazy na jejich webové stránky. Na nich lze nalézt informace o provozu a činnosti jednotlivých zoologických zahrad, včetně každoročně vydávaných výročních zpráv.

Dále je zde k dispozici odkaz na webovou stránku občanského sdružení Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO). Zde lze nalézt výroční zprávu UCSZOO, která obsahuje přehledné informace o 20 členských zoologických zahradách (z toho 16 v ČR a 4 v SR), činnosti odborných komisí, zapojení těchto zoologických zahrad do mezinárodní spolupráce v rámci Evropského sdružení zoo a akvárií (EAZA), Světové asociace zoo a akvárií (WAZA), Euroasijské regionální asociace zoo a akvárií (EARAZA), Evropských chovných programů (EEP), Evropských plemenných knih (ESB) a Mezinárodních plemenných knih (ISB).