Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

Ministerstvo životního prostředí předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko, zpracovaný na základě § 18 odst. 5 a § 79 odst. 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 123/2017 Sb.

Úřad vlády