Pokyny pro provádění změn projektů - Podprogram A pro rok 2021

Změny rozpočtu projektů se provádějí prostřednictvím systému GRANTYS - MŽP v části Zprávy / žádost o změnu. Žádost o změnu zpracujte v excelovém formuláři Žádosti o změnu, který je možné stáhnout níže, a vložte jej do souborů ke Zprávě v GRANTYS - MŽP.

Na úvodním listu formuláře vyplňte číslo rozhodnutí a IČ. Dále vyznačte, o jakou změnu žádáte (změna rozpočtu a/nebo změna – navýšení - procentního podílu dotace a/nebo změna indikátorů). Na příslušných listech popište požadované změny. U žádosti o změnu rozpočtu je potřeba zadat novou podobu rozpočtu. U změny rozpočtu formulář vyhodnotí, zda jde o změnu podstatnou či nepodstatnou. V případě změny indikátorů či navýšení procentního podílu dotace jde vždy o podstatnou změnu.

Vyplněný excelový soubor vždy vložte do části Soubory (podpořeného projektu) ke zprávě v GRANTYS - MŽP - žádosti o změnu (nevkládejte do dokumentů organizace!). V případě podstatné změny zašlete formulář také v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky na MŽP.

Změny ve věcné části projektu konzultujte s Mgr. Petrou Novákovou Sádkovou (petra.novakova@mzp.cz).

Stáhněte si...