Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Ministerstvo životního prostředí na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností.

Úřad vlády