Klima se mění - a co my?

Tato publikace – vůbec poprvé v Česku – přináší vědeckými výzkumy podložená doporučení pro rozvoj klimatického vzdělávání, zdůvodňuje jeho naléhavost, stanovuje cíle, načrtává obsahy. Je výsledkem pracovní skupiny zřízené Radou vlády pro udržitelný rozvoj ČR a je určena učitelům a ředitelům škol, lektorům a dalším vzdělavatelům, autorům učebnic a vzdělávacích materiálů, úředníkům a politikům.

Stáhněte si...