Vyhodnocení programů zlepšování kvality ovzduší

Vyhodnocení indikátorů stanovených pro sledování vlivu programů zlepšování kvality ovzduší na životní prostředí a veřejné zdraví a zhodnocení plnění jejich opatření.

Stáhněte si...