Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02

Stáhněte si...
  • OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (PDF, 450 kB) o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02
  • Příloha č. 1 (PDF, 7 MB) k opatření obecné povahy: Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02
  • Příloha č. 2 k opatření obecné povahy: Vypořádání připomínek obdržených v rámci zveřejnění návrhu opatření obecné povahy (PDF, 241 kB)
  • Příloha č. 3 (PDF, 340 kB) k opatření obecné povahy: Stanovisko SEA k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02“ vydané dle zákona č. 100/2001 Sb.
  • Příloha č. 4 (PDF, 127 kB) k opatření obecné povahy: Odůvodnění podle §10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., a opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h zákona č. 100/2001 Sb.