Národní program Životní prostředí - Výzva č. 8/2017

Výzva č. 8/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: "Implementace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO)"

Příjem žádostí v rámci Výzvy č. 8/2017 měl být ukončen 30. června 2017. Ministr životního prostředí rozhodl o prodloužení termínu pro příjem žádostí do 20. října 2017.

Cílem Výzvy je zlepšení kvality ovzduší urychlením realizace opatření uvedených v programech zlepšování kvality ovzduší prostřednictvím akčního plánu.

Předmětem podpory je zpracování akčního plánu a realizace opatření, jejichž je žadatel gestorem dle územně příslušného programu zlepšování kvality ovzduší. Pro podporu vypracování akčního plánu zřídí žadatel 1 nové služební/pracovní místo pro pracovníka krajského úřadu nebo obecního úřadu na plný pracovní úvazek.

Oprávnění příjemci:
  • kraje,
  • obce s rozšířenou působností, které byly v programech zlepšování kvality ovzduší označeny jako prioritní.
Výše podpory:
  • maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 50 % z celkových způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou mzdové náklady vynaložené do 31. 12. 2020 a do maximální výše 50 000 Kč měsíčně (včetně zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem).

Alokace: 100 mil. Kč

Příjem žádostí: 5. 5. 2017 - 30. 6. 2017

Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.

Dokumenty související s Výzvou:
Stáhněte si...