Zkušební řád pro udělení autorizace dle § 45i

Zkušební řád pro zkoušku odborné způsobilosti k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Stáhněte si...