Závěr zjišťovacího řízení záměru "Navýšení kapacity stanice na odstraňování odpadů, Slavomír Molnár, Liberec"

Publikováno: 24.03.2020

Odbor výkonu státní správy V vydal závěr zjišťovacího řízení, že záměr "Navýšení kapacity stanice na odstraňování odpadů, Molnár Liberec" nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován v celém rozsahu zákona EIA.

Stáhněte si...