Národní program Životní prostředí - Výzva č. 3/2017

Výzva č. 3/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:
Odstraňování nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů
Cílem Výzvy je:

Minimalizace nepříznivých účinků uložených odpadů a závadných látek na lidské zdraví a životní prostředí. Minimalizace environmentálních rizik – staré skládky, nelegální sklady odpadů, staré ekologické zátěže, management chemických látek, prevence průmyslových havárií.

Oprávnění příjemci:
  • obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění,
  • obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Obec, která není ORP, je oprávněným příjemcem pouze tehdy, pokud původce nevyhovujícího stavu neexistuje nebo není znám.

Alokace na tuto Výzvu činí 100 mil. Kč.

Stáhněte si...
Samostatné přílohy