Konference Živé vnitrobloky

CAMP - Centrum architektury a městského plánování, Vyšehradská 57, Praha 2

Vnitrobloky jsou největší plošnou rezervou města

Konference představí některé cesty k obnově vnitrobloků. Zazní příspěvky o součinnosti samosprávy, sousedské domluvě a přírodě pod našimi okny na příkladech z Čech i zahraničí.

Stáhněte si...

Akce je součástí projektu podpořeného z Programu MŽP na podporu projektů NNO.