Konference Byznys & Zero Waste / ANO či NE?

Nezisková organizace Bezobalu pořádá celodenní konferenci na téma Zero Waste. Akce se uskuteční dne 9. 11. 2018 v Národní technické knihovně v Praze. V průběhu dne se řečníci ve třech blocích zaměří postupně na vysvětlení základních pojmů z oblasti předcházení vzniku odpadu a jejich zasazení do kontextu. V dalším bloku se zaměří na socio ekonomické faktory ovlivňující současné trendy v podnikání a ve třetí části se návštěvníci konference seznámí s osmi firmami, které se již Zero Waste koncept pokusili do své činnosti začlenit. Ty také v odpoledních hodinách budou sdílet své know how s publikem v malých skupinkách prostřednictvím workshopů a na závěr konference proběhne panelová diskuse s garanty workshopů, kteří představí závěry jednotlivých pracovních skupin. Následovat bude večerní networking, který umožní dále prohloubit a propojit zkušenosti podniků, které již Zero Waste ve své činnosti reálně zavedli.

Stáhněte si...