Oznámení návrhu na vyhlášení NPP Železná hůrka a návrh plánu péče o ni

Publikováno: 07.08.2017

K návrhu na vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a k návrhu plánu péče o tuto památku na období 2018 – 2027 je možné se vyjádřit nejpozději v termínu uvedeném v textu oznámení (tj. do 90 dnů od doručení), a to na adresu - Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 00 Praha 10.

Stáhněte si...
Přílohy plánu péče:
Stáhněte si...
  • Příloha M1 – Orientační mapa s vyznačením území (PDF, 1 MB)
  • Příloha M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma (PDF, 146 kB)
  • Příloha M3 – Mapa dílčích ploch a objektů (PDF, 954 kB)