ZELENÉ STŘECHY JAKO SOUČÁST ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ NA ZMĚNU KLIMATU

Konference Zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu se koná dne 14. 9. 2017 v Plzni v rámci Landscape Festival Plzeň 2017. Cílem konference podporované MŽP je ukázat předpoklady a nástroje podpory zelených střech ověřené v jiných evropských zemích a městech, které by mohly být použity i v České republice. Součástí této akce je i vyhlášení výsledků 4. ročníku soutěže Zelená střecha roku 2017. Více o konferenci.