Zelená střecha roku: Konec přihlašování do soutěže

Soutěž Zelená střecha roku se letos dočkala svého sedmého ročníku.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

Soutěž vyhlašuje odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně s podporou Ministerstva životního prostředí.

Přihlášky do soutěže zasílejte do 15. května 2020. Veškeré detaily včetně pravidel najdete na www.zelenastrecharoku.cz.