Zelená střecha roku: Cena veřejnosti

Cílem soutěže Zelená střecha roku je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

Kromě odborné poroty, která přihlášená díla osobně navštíví, může pro své favority zveřejněné na stránkách soutěže hlasovat i veřejnost on-line, a to od 1. června do 31. srpna 2020.

Více informací najdete na www.zelenastrecharoku.cz.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 10. září 2020 u příležitosti odborné konference „Zelené střechy - vize budoucnosti“ v Praze. Na konferenci naváže druhý den odborná exkurze po zajímavých objektech se střechami pokrytými vegetací.

Soutěž vyhlašuje odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně s podporou Ministerstva životního prostředí.