Vyhlášení výsledků soutěže Zelená střecha roku 2019

Dne 20. 6. 2019 proběhne v Ostravě (Svět techniky, Ostrava Vítkovice 3004) Konference Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel. Součástí konference je vyhlášení výsledků soutěže Zelená střecha roku 2019

Cílem konference je zvýšit informovanost zástupců státní správy a samosprávy, odborných kruhů i  veřejnosti o významu a funkcích zelených střech, jejich navrhování, provádění a péče o ně.Vegetace zelené střechy zadržuje vodu, má tepelně izolační funkci, čímž snižuje náklady na chlazení a vytápění budov, ukládá CO2 a zachycuje škodlivé látky v ovzduší. Zadržováním dešťové vody odlehčují zelené střechy kanalizační síti při přívalových deštích. Zeleň na střechách snižuje prašnost a hlučnost, podporuje biodiverzitu živočišných druhů, vytváří příjemné prostředí k odpočinku – to vše na plochách, které jsou dosud v drtivé většině nevyužité. Poslední dobou tvoří zeleň na budovách i podzemních objektech (parkoviště, tunely, komunikace) účinné řešení v evropských adaptačních strategiích měst na změny klimatu.

Více informací naleznete ZDE. Informace naleznete také na facebooku události.