Adaptační strategie EU

Adaptační strategie EU se zabývá dopady změny klimatu a implementací adaptačních opatření v EU a jejích členských státech.