Závěrečný účet kapitoly 315 - MŽP

Správci kapitol sestavují o výsledcích rozpočtového hospodaření minulého roku návrh závěrečného účtu kapitoly a předkládají údaje potřebné pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu ve stanoveném rozsahu, struktuře a termínech (viz vyhláška č. 419/2001 Sb. a zákon č. 218/2000 Sb.).

Stáhněte si...