Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - "Rekonstrukce ŽST Kyjov“

Publikováno: 11.09.2019

Rozhodnutí MŽP OVSS VII – č.j.: MZP/2019/560/1605 ev.č. ENV/2019/93186 ze dne 09.09.2019, doručované veřejnou vyhláškou, se týká záměru „Rekonstrukce ŽST Kyjov“ , o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...