Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP dle zákona o ochraně ovzduší ke stavbě parkoviště v rámci souboru staveb Nový Perštýn v Liberci

Publikováno: 08.08.2018

Společnost L I C s.r.o. podala žádost o závazné stanovisko MŽP podle § 11 odst.. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší k umístění stavby parkovišť s kapacitou nad 500 parkovacích míst, která jsou součástí výstavby polyfunkčních objektů Nový Perštýn. Jedná se o polyfunkční objekty a související infrastrukturu v lokalitě Liberec - Kristiánov mezi ulicemi U Sirotčince, Poutnická, Na Perštýně a dále hranicí hřbitova

Stáhněte si...