Vydání závazného stanoviska pro společné územní a stavební řízení pro liniovou stavbu spadající pod projekty společného zájmu „V487/488 – vedení 400 kV VER – VIT“, podle § 27 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší

Publikováno: 10.10.2019

Informace podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), týkající se vydání závazného stanoviska pro společné územní a stavební řízení pro liniovou stavbu spadající pod projekty společného zájmu „V487/488 – vedení 400 kV VER – VIT“, podle § 27 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší

Stáhněte si...