Evropské regionální zasedání Ramsarské úmluvy v Olomouci

Česká republika bude v letošním roce pořádat Evropské regionální zasedání Ramsarské úmluvy, které se uskuteční ve dnech 19. – 23. března v Olomouci. Ramsarská úmluva je zaměřena na ochranu a rozumné využívání mokřadů celého světa a patří mezi nejznámější a nejvýznamnější mezinárodní úmluvy v oblasti ochrany přírody.

Česká republika má v Ramsarské úmluvě velice dobré jméno získané dlouhodobou kvalitní prací národních zástupců a odborníků na mokřady, členstvím ČR ve Stálém výboru Ramsarské úmluvy v období let 2006 – 2011, aktivním členstvím v Iniciativě pro mokřady Karpat a celkovým aktivním postojem k plnění závazků úmluvy.

Přínosy pořádání akce v ČR:
  • Prezentace priorit MŽP v boji se suchem a zmírňování dopadů klimatické změny na mezinárodním fóru
  • Představení výstupů projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů ČR
  • Zviditelnění úlohy mokřadů v krajině
  • Plnění Adaptační strategie boje proti suchu

Akce se bude konat pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje, který se rovněž zúčastní zahájení tohoto zasedání. Jednou z doprovodných akcí bude také otevření výstavy fotografií českých mokřadů mezinárodního významu, která bude umístěná po dobu tří týdnů před budovou Krajského úřadu Olomouckého kraje a bude volně přístupná veřejnosti.