Metodický pokyn k zařazování odpadů a plnění evidenčních a ohlašovacích povinností

Odboru odpadů MŽP vydává metodický pokyn k zajištění jednotného zařazování odpadů a plnění evidenčních a ohlašovacích povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů.

Stáhněte si...