Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k výkladu některých ustanovení vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace

Vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, která nabyla účinnosti dnem 1. 6. 2018, se zavedly některé nové přístupy do návrhu záplavových území a zejména jejich aktivních zón.

Tento metodický pokyn upřesňuje zejména postupy vodoprávních úřadů ve vztahu k pořizovatelům návrhů záplavových území a také principy návrhu aktivních zón záplavových území s vazbou na omezení podle § 67 vodního zákona.

Stáhněte si...