Zápis ze schůze ČK GMO

Zápis ze schůze České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.