Zaměření a priority sub-programu životního prostředí EHK OSN

V důsledku reformy EHK OSN zahájené v prosinci 2005 se sub-program životního prostředí stal jednou z priorit organizace. Aktivity pracovních programů a tedy i sub-programu životního prostředí jsou schvalovány ve dvouletém cyklu. Při plánování aktivit na dvouleté období se bere v úvahu hodnocení činnosti za minulé období. Za realizaci aktivit v rámci sub-programu životního prostředí je zodpovědný Výbor pro politiku životního prostředí.

Hlavní aktivity Výboru pro politiku životního prostředí:

  • podpora procesu „Životní prostředí pro Evropu“
  • podpora implementace mnohostranných environmentálních smluv EHK OSN
  • rozvoj programu hodnocení stavu a politik životního prostředí (Environmental Performance Review, EPR)
  • monitoring životního prostředí – aktivity v rámci ad hoc pracovní skupiny pro monitoring a hodnocení
  • podpora sub-regionálních partnerských iniciativ – aktivity v rámci Iniciativy pro životní prostředí, vodu a bezpečnost ve střední Asii, Iniciativy pro životní prostředí a bezpečnost
  • podpora integrace hledisek životního prostředí do činnosti jiných sektorů – aktivity v rámci výchovy k udržitelnému rozvoji, pan-evropských programů pro "dopravu, zdraví a životní prostředí" a "životní prostředí a zdraví"