Zaměření a priority Environmentálního programu

Zaměření Environmentálního programu OECD je revidováno a aktualizováno dle požadavků členských států každé dva roky, na které je sestavován podrobný program činnosti. V současnosti Environmentální program OECD zaměřuje svou činnost do šesti hlavních oblastí:

  • Strategie zeleného růstu
  • Hodnocení politik, vývoje a stavu životního prostředí jednotlivých států
  • Změna klimatu
  • Chemické látky
  • Statistiky a indikátory
  • Biologická rozmanitost