Vyrozumění účastníků o prodloužení lhůty pro rozhodnutí KÚSK - řízení orgánu ochrany přírody k záměru "D3 0301 - 0303 Praha - Václavice"

Publikováno: 07.11.2018

Vyrozumění účastníků podle ust. § 80 odst. 6 správního řádu

Stáhněte si...