Záměr "Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turów" - oznámení Generálního ředitelství ochrany životního prostředí ve Varšavě (PL) o prodlení v probíhajícím odvolacím řízení ve vztahu k rozhodnutí o environmentálních podmínkách ze dne 21. ledna 2020, č. j. WOOŚ.4235.1.2015.53

Publikováno: 02.01.2022

MŽP tímto na žádost Generálního ředitelství ochrany životního prostředí ve Varšavě (PL) zveřejňuje na své úřední desce oznámení ze dne 21. prosince 2021, č. j. DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.41.2020.AB.21 o prodlení v probíhajícím odvolacím řízení vedeném tímto úřadem ve vztahu k rozhodnutí o environmentálních podmínkách vydanému Regionálním ředitelstvím ochrany životního prostředí ve Vratislavi (PL) dne 21. ledna 2020, č. j. WOOŚ.4235.1.2015.53 pro záměr „Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turów“.

MŽP zveřejňuje toto oznámení v polském originále i v jeho českém překladu.

Stáhněte si...