Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Tímto zákonem je do českého právního řádu transponována Směrnice 2003/87/ES ve znění 2009/29/ES a zároveň zavádí řadu změn v evropském systému emisního obchodování EU ETS pro třetí obchodovací období 2013-2020. Zákon obsahuje zejména práva a povinnosti subjektů, které se povinně systému účastní.

Stáhněte si...