Základní seminář programu LIFE v Praze

Základní seminář poskytne informace o programu, o národní i evropské výzvě a o finančních příležitostech, které LIFE nabízí. Tento seminář je určen spíše těm, kdo se s programem teprve seznamují. Seminář se uskuteční v budově Ministerstva životního prostředí v Praze dne 28. 3. 2017.

Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím webového formuláře. Detailní program bude zaslán e-mailem po provedení registrace v dostatečném předstihu před konáním semináře. Kapacita semináře je omezena.