Základní přehled o stanovištních podmínkách v lesních maloplošných zvláště chráněných územích v ČR

Výzkum a shromáždění poznatků o rozšíření a stavu přírodních lesů v ČR zpracované Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.