Doporučení podmínek zakládání a provozu LMŠ v ČR

Výstup česko-německého projektu, který probíhal v letech 2015 a 2016 a jehož cílem byl přenos dobré praxe ze SRN v oblasti nastavení podmínek pro zakládání a provoz lesních mateřských škol. MŽP bylo garantem projektu za ČR, projekt byl financován německou Spolkovou agenturou pro životní prostředí a MŽP.

Stáhněte si...