Zahraniční vztahy a EU

Česká republika a Ministerstvo životního prostředí si jako gestor mezinárodních environmentálních aktivit v uplynulých letech vybudovaly postavení aktivního a respektovaného účastníka mezinárodních vztahů v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, především v rámci Organizace spojených národů (OSN - UNEP), Evropské unie (EU), Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), mnohostranných a dvoustranných environmentálních smluv a dvoustranné spolupráce.

Hlavním cílem v oblasti zahraničních vztahů je zajištění vlivu České republiky na formulování realistické globální, regionální a subregionální politiky a praktických opatření na efektivní ochranu životního prostředí v souladu s konceptem udržitelného rozvoje. Tento vliv České republiky může zároveň přispět k dalšímu uplatnění české expertízy a k posílení české konkurenceschopnosti v Evropě i ve světě při současném prosazování ekonomických, obchodních a zahraničně politických zájmů ČR.