Konference Jak zadržet vodu v krajině

Kdy: 28. ledna 2021
Kde: Online z auly České zemědělské univerzity
Registrace

Obnova vodního režimu naší krajiny je tématem, kterému se v posledních letech věnuje mimořádná pozornost. Konference Jak zadržet vodu v krajině představí názory vědců, vodohospodářů, pracovníků ochrany přírody a seznámí účastníky s příklady z praxe. Je to již sedmá společná odborná konference Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a České zemědělské zemědělské univerzity, Fakulty životního prostředí.

Program je rozdělen do bloků:
  • Bilance vody v krajině
  • Příklady dobré praxe zlepšení vodního režimu v krajině

Na konferenci proběhne i předání Ceny Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Ta se každoročně uděluje ve dvou kategoriích – Počin a Osobnost

Stáhněte si...