Žádost o bezplatnou alokaci na období 2021-2025

Provozovatel zařízení v EU ETS, který žádá o přidělení bezplatné alokace na první alokační období (2021-2025), zašle datovou schránkou na MŽP tři ověřené excelové šablony (opatřené elektronickým podpisem): Výkaz základních údajů, Metodický plán pro monitorování a Ověřovací zprávu. Konečný termín pro zaslání šablon je 30. června 2019.

Stáhněte si...