Zadání územní studie krajiny (ÚSK)

Metodický pokyn ke zpracování základního koncepčního podkladu pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině pro správní obvod obce s rozšířenou působností. Zpracování ÚSK je podporována prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 (IROP) v rámci specifického cíle 3.3 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje“.

Stáhněte si...