Záchranné stanice

V blízkosti lidských sídel a komunikací se často nacházejí volně žijící živočichové, kteří zde utrpěli nějakou újmu. Řadě lidí není jejich osud lhostejný a snaží se jim pomoci. Ti nejaktivnější z nich postupně dali vzniknout zařízením, která dnes známe jako záchranné stanice pro handicapované živočichy. Hlavní náplní těchto záchranných stanic je zmíněné živočichy vyléčit a pokud možno maximum z nich vrátit do jejich přirozeného prostředí. Záchranné stanice se rovněž podílejí na informování veřejnosti o vlivu, který lidské hospodaření v krajině na živočichy má a učí veřejnost zraněním a jiným újmám účinně předcházet.