DOUBKOVÁ Zuzana, Ing.

vedoucí oddělení geneticky modifikovaných organiasmů
+420 267122922
zuzana.doubkova@mzp.cz