NEŠPOL Zdeněk, Ing.

vedoucí oddělení 1 a zástupce ředitelky odboru výkonu státní správy II
+420 267123202
zdenek.nespol@mzp.cz