STRÁNÍK Vojtěch, Mgr.

vedoucí oddělení kvality ovzduší
+420 267122963
vojtech.stranik@mzp.cz