SMRŽ Vladislav, Ing.

náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů
+420 267122512
vladislav.smrz@mzp.cz