SMRŽ Vladislav, Ing.

náměstek pro řízení sekce politiky a mezinárodních vztahů
+420 267122512
vladislav.smrz@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
2014 – dosud Ministerstvo životního prostředí
2008 – 2014 Lovochemie a.s.
Vzdělání
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Jazykové znalosti
Anglický jazyk, Německý jazyk