SASSMANN Vladimír, Ing.

ředitel odboru interního auditu a finanční kontroly
+420 267122425
vladimir.sassmann@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
2014 – dosud Ministerstvo životního prostředí
1995 – 2013 Reader’s Digest Výběr, s.r.o.
Vzdělání
České vysoké učení technické (Fakulta elektrotechnická)
Jazykové znalosti
anglický jazyk