DOLEJSKÝ Vladimír, Ing. Ph.D.

náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
+420 267122495
vladimir.dolejsky@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
2012 – dosud Ministerstvo životního prostředí
2012 – 2014 MENDELU
2010 – 2011 Ministerstvo životního prostředí
Vzdělání
Česká zemědělská univerzita v Praze (fakulta lesnická)
Jazykové znalosti
Anglický jazyk, Francouzský jazyk